Skibet

I 1981 blev skibslauget grundlagt og i 1983 begyndte byggeriet af Sif Ege. Det tog i alt 13.000 arbejdstimer, fra udpegning af træ i skoven til forberedelse og færdiggørelse af skibsdelene. Yderligere brugte lauget mange timer på forskning – besøg på Roskilde Vikingeskibsmuseum, møder osv.

Lauget købte 12 egestammer, 2 fyrretræstammer og piletræ – i alt 30 tons træ, som dog ikke kunne udnyttes alt sammen. 2000 nagler blev smedet, cirka 100 trænagler skåret og 457 meter hestehårsreb blev slået – alt sammen i hånden.

Den 2. juni 1990 blev Sif Ege søsat i Frederikssund Havn ved en storslået march gennem byen, anført af Søværnets Tambourkorps og fulgt af en stor folkemængde. I fadøl døbte Borgmesteren skibet efter Thors hustru Sif.

Til at begynde med var vi nødt til at låne et sejl i Roskilde, men Sif Eges eget sejl blev færdigt kort tid efter. Det var 46 kvm stort. I 1996 blev vores uldsejl færdigt –  dette sejl anvender vi den dag i dag. Sif er 14 meter lang og 3,3 meter bred. Uden ror stikker hun 70 cm, med ror ca. 120 cm. Skibet drives hovedsageligt frem af det 46 kvm store råsejl, vævet af håndplukket norsk fåreuld. Ind og ud af havne samt i stille vejr sættes 2-4 årer i vandet, men der er plads til i alt 6 – 2 agter og 4 i stævnen.

Masten er 10 meter høj, og skibet vejer 5,1 tons incl. 2,6 tons ballast bestående af sten, der tages op ved landsætning om efteråret og lægges ombord igen ved søsætningen om foråret. De mange, mange meter tov og liner, der bruges til fastholdelse af masten og kontrol af det store sejl, er fremstillet udelukkende af materialer, der også brugtes i vikingetiden; hamp, lindebast og hestehår. Langt hovedparten er slået til reb i hånden og af laugets medlemmer. For sejl kan Sif Ege skyde op til 12 knob, svarende til ca. 22 km i timen. For årer skyder hun ca. 3 knob, svarende til 5,6 km i timen. 

Sif Ege er en rekonstruktion af Skuldelev 3 skibet fra ca. år 1040.

I perioden 1957-1962 blev fem vikingeskibe hævet fra bunden af Roskilde Fjord ud for Skuldelev. Skibene blev med vilje sænket på dette sted i år 1000-1100 for at blokere handelsruten til det velhavende Roskilde.

Der blev fundet 6 forskellige skibvrag i Skuldelev, troede man! Der var dog ikke noget vrag 4. Det man mente var vrag 4, viste sig senere at være den anden ende af vrag 2. Fundene tilsammen giver et enestående indtryk af vikingetidens skibsbygningskunst og håndværk.

Vrag 1 – er et kraftigt havgående lastskib. Besætning 6-8 mand

Vrag 2 – er et havgående krigsskib – langskib. Besætning 70-80 krigere

Vrag 3 – er et lille, elegant fragt- og rejseskib. Besætning 5-6 mand

Vrag 5 – er et mindre krigsskib. Besætning omkring 30 krigere

Vrag 6 – er en kombineret ro- og sejlbåd antagelig bygget til fiskeri og fangst.

Skuldelev vrag

Sif Ege er som nævnt en rekonstruktion af vrag 3, også kaldet Skuldelev 3. Skibet var bygget af eg i det danske område og var velegnet til sejlads i de danske farvande og på Østersøen. Det har haft åbent lastrum og skibstypen har sandsynligvis været en byrding , dvs. en skude.

Skuldelev 3 har kunnet sejle med en last på 4-5 tons og har, ifølge moderne tolkninger, primært været brugt til transport af egne produkter og som rejseskib for eksempelvis en storgård. Besætningen har været på 5-6 mand.  

To top