Arrangementer

I foreningens levetid har der været en lang række begivenheder og arrangementer i ind- og udland, som vi kort nævner her: (det er tanken at finde rette årstal til alle arrangementerne)

•    1000 år for Stadt Bad Segeberg, Tykland

•    2 gange afholdt det årlige vikingeskibsseminar i Danmark

•    Traditional Boat Festival 2014 i Skotland. Deltaget og afholdt workshops i lægning af reb af lindebast. Formidling om lauget og tjæreproduktion

•    North Sea Ring 2014. Indbudt til og deltaget i opstartsmøde for netværk om traditionelle træbåde ved Nordsøen.

•    Sammenlignende sejladser mellem vikingeskibsmuseets Roar Ege og Sif Ege. Afrapporteret i udgivelsen ‘Roar Ege – Skuldelev 3 skibet som arkæologisk eksperiment’

•    Testsejlads for Vikingeskibsmuseets største skib Havhingsten. Sif Ege fungeret som ‘hare’ til test af fart og højde

•    Älvängen repslagarmuseum. Fremstillet egen rig i hampetov

•    Vikingeskib i filmen ‘Amlet, Prince of Jutland’ instrueret af Gabriel Axel

•    Foreningen ‘Kystens’ råsejlsseminar. Deltaget i sejladsen som rekonstruktion

•    Deltaget i internationalt uldsejlsseminar

•    Repræsenteret på Hedeby Marked, Tyskland i anledning af 1000 års jubilæet

•    Afholdt kurser for Ladbyskibet i lægning af lindebasttov. Begge kurser afholdt i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, Jægerspris distrikt

•    Afholdt kurser for Nydam broncealder vikingeskib i lægning af lindebasttov.

•    Deltaget i kapsejladsen Sjælland Rundt

•    40 m2 uldsejl håndspundet og vævet i samarbejde med Amy Lightfoot, Norges Nationalmuseum og Vikingeskibsmuseet

•    Verdens største lindebastrig. Fremstillet af laugets medlemmer i samarbejde med Älv Ängen repslagarmuseum, Hardanger Fartøyvernsenter, rebslager Ole Magnus og   Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Tovværket er fremstillet på baggrund af fund fra udgravningerne af ??

•    Sif Ege udstillet til filatelistmesse i Forum

•    Deltaget i byfesten ‘Rendevue’ i Nantes i Frankrig. Sif Ege transporteret til Frankrig på ladvogn

•    Vundet ‘The Grand National Dragonchase’ – en råsejls-kapsejlads med mange forskellige discipliner

•    2018: På sæsonens sidste sejlads passerede Sif en bropille under Kronprinsesse Mary’s Bro, der dengang var under opførelse. En voldsom og uheldig kastevind  slyngede Sif lige ind i betonpillen, der jo ikke tog skade, men det gjorde Sif. Det øverste af stævnen blev knækket af, mange tofter, knæ og spanter blev skadet. Men i løbet af vinteren blev alt repareret på det smukkeste

•    2019: Sif med et mindre mandskab blev hyret til en rolle i TV3 filmen ”Store Lars”. Blot én dag lå vi for anker ud for Roklubben og tjente et pænt beløb til foreningens slunkne kasse. 

Der er for tiden også en række årligt tilbagevendende aktiviteter:

•    Januar-februar: Asserbo Plantage. Produktion af fedtved – harpiksholdigt træ til konstruktionstømmer og tjærebrænding

•    Maj: Søsætning af Sif med lastbil

•    Juni: Fældning af lindetræer i samarbejde med Skov og Naturstyrelsen. Afbarkning og deponering af barken i skovsø

•    Juni: Vikingemarked i Frederikssund

•    Juni: Kulsvierfestival i Eskilstrup 

•    Juli: Hente bark i skovsø, skille bast fra bark og hænge basten til tørre i skoven.

•    August: Aggebo Hegn. Fremstilling af milebrændt tjære til vedligeholdelse af skibet, i samarbejde med Aggebo Kulsvierlaug.

•    Oktober: Landsætning af Sif og opsætning i laden på Toftevej.

•    December: Julehygge med gløgg efter endt tjæring af Sif  

To top